Follow Say It Loud Records to join the conversation.

When you follow Say It Loud Records, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Say It Loud Records

Barcelona, Spain

Say it Loud Records és l'evolució natural del projecte que començà el 2008 amb el cicle de música. I és que si fins ara l'espai a treballar ha estat el de la música en viu, hem decidit fer un pas cap a la cuina de molts projectes i treballar l'edició de referencies en vinil i digital.
Volem generar i acompanyar projectes germans, des del disc fins a l'escenari